Realisaties

Op 23.10.2004 werd er een tentoonstelling georganiseerd in Herne omtrent de Bijbelvertaler van 1360. Uit de uiteenzetting door Prof. Dr. Claassens op de academische zitting blijkt dat de eerste Middelnederlandse vertaling van delen van de Bijbel gebeurde door een monnik verblijvend in het klooster te Herne. De tentoonstelling gaf een overzicht van de evolutie van de diverse bijbelvertalingen sinds 1360 en de betekenis ervan in een breed religieus-literair perspectief.

Op 24.4.2006 werd in het sociaal cultureel centrum van Herne een lezing gehouden door Prof. Thom Mertens, directeur van het Ruusbroecgenootschap met als thema :”Waarom kwam Ruusbroec naar Herne ? “.De uiteenzetting omvatte een korte samenvatting van de mystieke leer van Jan van Ruusbroec, de problematiek rond de stellingen van de Hernse kartuizers hieromtrent en het antwoord hierop vastgelegd in het “Boecsken der Verclaringhe” van de hand van Ruusbroec.

Begin 2009 organiseert het genootschap een tentoonstelling omtrent “ Herne in kaart gebracht door de eeuwen heen”.

Het Genootschap heeft zich aangesloten bij andere genootschappen via een overkoepelend orgaan “Cartusiana” De zetel hiervan is gevestigd in Herne. Talrijke vergaderingen van wetenschappelijke en organisatorische aard werden er gehouden met als doel het op punt stellen van tentoonstellingen, bibliografisch onderzoek van het werk van J. De Grauwe en medewerking met de academische wereld.
Onderzoeken en opsporingswerk naar werken van de Hernse kartuizers werden verricht in zowel de rijksarchieven en private archieven als in bibliotheken en, zeer uitzonderlijk, in de Grande Chartreuse zelf.
Bezoeken werden gebracht aan de Grande Chartreuse, de gewezen kartuis van St.-Martens-Lierde, de gewezen kartuis van Luik. De gewezen vrouwenkartuis van Parménie (F) en het klooster van Chalais (F).

In 2007 organiseerde het Genootschap mede de voorstelling van de film “Die große Stille”.

Het Genootschap programmeert de publicatie van een boek over “Herne als Kartuizersdorp”.