Doelstellingen

Het doel van het genootschap omvat de studie van de geschiedenis van de kartuizerorde in het algemeen en in het bijzonder de aanwezigheid van deze orde in Herne. Tevens wil de vereniging de resultaten van deze studie kenbaar maken via publicaties onder welke vorm dan ook. Hierdoor hoopt het op de eerste plaats de plaatselijke bevolking te sensibiliseren voor dit uiterst belangrijk element in de geschiedenis van haar leefgemeenschap.

Inzake bibliografie en documentatie, beoogt het genootschap
- het opstellen van elektronische documentatie en uitwisseling met andere genootschappen
- het opstellen van een documentatiebank over de kartuizerorde
- het opzoeken en verzamelen van alle bestaande publicaties over de Hernse kartuis
- de opvolging van en medewerking aan nieuwe initiatieven terzake

Inzake samenwerking met andere cartusiaanse genootschappen, wil het genootschap
- zich kenbaar maken
- zijn medewerking verlenen aan gezamenlijk opgestelde activiteiten
- culturele en academische relaties onderhouden

Inzake publicaties beoogt het genootschap
- de publicatie van de activiteiten van het genootschap
- de publicatie van nieuwigheden over de Hernse kartuis
- de publicatie van de bevindingen voor een breder publiek als sensibiliseringselement

Inzake relaties wil het genootschap
- zeer goede contacten onderhouden met de academische wereld
- medewerking verlenen aan het onderzoekswerk van nationale en internationale studiegenootschappen
- studiedagen over de kartuizerorde en aanverwante (bv. Ruusbroecgenootschap) bijwonen
- zelf hieromtrent studiedagen en colloquia organiseren
- nauwe banden onderhouden met de huidige eigenaars van de gebouwen
- met de inwoners van Herne zelf nog bestaande elementen opsporen
- met de bevolking: informatie verschaffen via website en infoblad
- met de bibliotheek door de aanschaf van literatuur over dit onderwerp