Het Project

Herne zou in de loop der geschiedenis normaliter een klein dorp moeten zijn geweest zoals vele anderen, zonder noemenswaardige gebeurtenissen of flamboyante persoonlijkheden. Een dorp van keuterboertjes die de rijke grond bewerkten om den brode. Gedurende eeuwen, tijdens lange oorlogsperioden en korte vredestijden waren ze gewoon deemoedig hun lot te ondergaan en zich te laten leiden door heren van hogere stand en kerkleiders die boven hun hoofden beslissingen troffen die hun dagelijks leven bepaalden. Alleen rond de periode van de Franse Revolutie was er de volkse opstand van boeren die met knuppel en zeis in de Kapellestraat, rond de Ekkelenberg, hun traditionele geloof verdedigden tegen de Franse staatsgodsdienst.

En toch had Herne iets te bieden waarop we heel fier mogen zijn. Dankzij de aanwezigheid van kartuizers gedurende bijna vijf eeuwen speelde Herne een zeer toonaangevende rol op religieus-cultureel gebied. Tijdens een periode die liep van kort na de stichting van het klooster in 1314 tot midden van de 15de eeuw met de opkomst van de boekdrukkunst.

Na de opheffing van het klooster werd de geschiedenis van het kartuizerklooster 150 jaar lang bedekt met de mantel der vergetelheid, op het werk van een erudiet in de dertiger jaren van de 20ste eeuw en dat van de bewoner van het gebouw na. Pas in 1983 met de prachtige tentoonstelling over de kartuizers werd de interesse voor dit basiselement uit onze lokale geschiedenis echt aangewakkerd. Nadien verschenen steeds meer interessante artikels in tijdschriften zoals HOLVEO die punctuele feiten vermeldden, zoniet verklaarden.

In 2005 werd door enkele geïnteresseerden en onder impuls van de toenmalige schepen voor cultuur een nieuwe vereniging gesticht : het “Gemeentelijk Studiegenootschap Hernse kartuis” dat, samen met plaatselijke en internationale specialisten terzake, de geschiedenis en het belang van de kartuis op wetenschappelijk en historisch gegronde wijze wil verklaren en de bevindingen ervan bekend maken.

Via deze site willen we de vereniging voorstellen, ietwat dieper ingaan op de geschiedenis van de Hernse kartuis, ook binnen de internationale context der kloosterorden, en de laatste wetenschappelijke bevindingen terzake mededelen.

Kartuizerklooster 3-4-08 008